Tuesday, January 04, 2011

Tambak Batu Kitang


Tambak Batu Kitang, perjalanan kami menyusur sungai Sarawak berakhir di sini. Dari sini kami menghilir sungai sehingga sampai ke Kpg Bintawa Batu, tempat kediaman YB KM Sarawak.

No comments: