Friday, August 29, 2008

MENARA PELITA


Kalau telah bertemu kejujuran dengan kejujuran, bersatu rasa dengan rasa, terciptalah keadilan dan bahagia dalam rumahtangga dan negara, terlaksanlah segala cita-cita, barulah rakyat merasa makmur, senang dan tenteramlah hati dalam mengabdi.

No comments: